دارای سه لایه جهت جذب حداکثری گرد و غبار و آلودگی های محیطی نظیر ریزگردها و سهولت تنفس با وجود سه لایه – دوخت لیزری ماسک جهت اطمینان از استحکام اتصال بند به کناره ماسک می باشد.