پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی B C E STOP FIRE

پودر مناسب برای خاموش کردن آتش سوزی های نوع BC-E, تشکیل شده از ۹۰% بی کربنات سدیم .

 

ویژگی ها :

ماده موثر : بی کربنات سدیم (۹۰%)
رنگ: سفید
رطوبت: < 0.25%
وزن حجمی:(فله) ۱.۰۷ +/- ۰.۰۷ g/ml
ظرفیت پاشش: > 70 g/sec
ا ندازه ذرات: <0.250 mm: 99,5% <0.125 mm: 80-90%
پایدار در دمای: rom -60 °C to +60 °C
سایندگی : غیر ساینده
سازگاری با کف: سازگار
قدرت خاموش کنندگی : خوب
بسته بندی : کیسه های ۲۵ کیلویی تا جامبو بگ ۱۰۰۰ کیلویی

پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی BC-E SK-20

 

 • پودر مناسب برای خاموش کردن آتش سوزی های نوع BC-E, تشکیل شده از کربنات کلسیم(آبدار) و سولفات پتاسیم.

  ویژگی ها :

  ماده موثر :

  کربنات کلسیم(آبدار) و سولفات پتاسیم.

  رنگ: سفید
  رطوبت: < 0.25%
  وزن حجمی:(فله) ۱.۱۷ +/- ۰.۰۷ g/ml
  ظرفیت پاشش: > 70 g/sec
  ا ندازه ذرات:
  • <0.250 mm: 99% <0.125 mm: 75-95%

  پایدار در دمای: From -60 °C to +60 °C
  سایندگی : غیر ساینده
  سازگاری با کف: کمی سازگار
  قدرت خاموش کنندگی : استاندارد
  بسته بندی : کیسه های ۲۵ کیلویی تا جامبو بگ ۱۰۰۰ کیلویی

پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی D STOP FIRE M

پودر مناسب برای خاموش کردن آتش سوزی های نوع D (فلزات), تشکیل شده از کلرید سدیم و کلرید پتاسیم .

ویژگی ها :

ماده موثر :

کلرید سدیم و کلرید پتاسیم

رنگ: خاکستری
رطوبت: < 0.5%
وزن حجمی:(فله)  ۰.۸   g/ml
ظرفیت پاشش: > 60  g/sec
ا ندازه ذرات: <0.250 mm: 99,5% <0.125 mm: 80-90%
پایدار در دمای: rom -60 °C to +60 °C
سازگاری با کف: غیر سازگار
قدرت خاموش کنندگی : استاندارد
بسته بندی : ظروف پلاستیکی  ۲۵ کیلویی

پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی PRO-FIFTY – ۵۰% MAP

 • پودر مناسب برای خاموش کردن آتش سوزی های نوع ABC-E , تشکیل شده از ۵۰ % منو آمونیوم فسفات

  ویژگی ها :

  ماده موثر :

  ۵۰% منو آمونیوم فسفات , ۴۵% سولفات آمونیم

  رنگ: آبی آسمانی
  رطوبت: < 0.25%
  وزن حجمی:(فله) ۰.۹۰ +/- ۰.۰۷ g/ml
  ظرفیت پاشش:
  •  >70 g/sec

    اندازه ذرات:
  • <0.250 mm: 99% <0.125 mm: 75-95%
  پایدار در دمای: From -60 °C to +60 °C
  سایندگی : غیر ساینده
  سازگاری با کف: سازگار
  قدرت خاموش کنندگی : خوب
  بسته بندی : کیسه های ۲۵ کیلویی تا جامبو بگ ۱۰۰۰ کیلویی

پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی PRO-K

 • پودر مناسب برای خاموش کردن آتش سوزی های نوع BC-E, تشکیل شده از نمک های پتاسیم و اوره. به خصوص مناسب جهت مصرف در پالیشگا ه ها و صنایع پترو شیمی

   

  ویژگی ها :

  ماده موثر :

  نمک های پتاسیم و اوره.

  رنگ: سفید
  رطوبت: < 0.25%
  وزن حجمی:(فله) ۰.۹۰ +/- ۰.۰۷ g/ml
  ظرفیت پاشش: > 70 g/sec
  ا ندازه ذرات:
  • <0.250 mm: 99,5% <0.125 mm: 80-90%

  پایدار در دمای: From -60 °C to +60 °C
  سایندگی : غیر ساینده
  سازگاری با کف: عالی
  قدرت خاموش کنندگی : ما کزیمی
  بسته بندی : سطل های ۲۵ کیلویی

پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی PRO-NINETY – ۴۰% MAP

 • پودر مناسب برای خاموش کردن آتش سوزی های نوع ABC-E , تشکیل شده از ۴۰ % منو آمونیوم فسفات

  ویژگی ها :

  ماده موثر :

  ۴۰% منو آمونیوم فسفات ، ۵۵% سولفات آمونیم

  رنگ: آبی آسمانی یا زرد
  رطوبت: < 0.25%
  وزن حجمی:(فله) ۰.۹۰ +/- ۰.۰۷ g/ml
  ظرفیت پاشش:
  •  >70 g/sec

    اندازه ذرات:
  • <0.250 mm: 99% <0.125 mm: 75-95%
  پایدار در دمای: From -60 °C to +60 °C
  سایندگی : غیر ساینده
  سازگاری با کف: سازگار
  قدرت خاموش کنندگی : ماکزیممی
  بسته بندی : کیسه های ۶ کیلویی،۲۵ کیلویی تا جامبو بگ ۱۰۰۰ کیلویی
  • Compatibility with foaming

   compatible

  • Abrasiveness

   none

  • Extinguishing capacity

   maximum

  • Packaging

   Sacks 6kg, 25kg or Big Bag 1000kg


پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی PRO-NINETY – ۹۰% MAP

 • پودر مناسب برای خاموش کردن آتش سوزی های نوع ABC-E , تشکیل شده از ۸۷ % منو آمونیوم فسفات

  ویژگی ها :

  ماده موثر :

  ۸۷% منو آمونیوم فسفات

  رنگ: صورتی
  رطوبت: < 0.25%
  وزن حجمی:(فله) ۰.۹۰ +/- ۰.۰۷ g/ml
  ظرفیت پاشش:
  •  >70 g/sec

    اندازه ذرات:
  • <0.250 mm: 99% <0.125 mm: 75-95%
  پایدار در دمای: From -60 °C to +60 °C
  سایندگی : غیر ساینده
  سازگاری با کف: سازگار
  قدرت خاموش کنندگی : ماکزیممی
  بسته بندی : کیسه های ۲۵ کیلویی تا جامبو بگ ۱۰۰۰ کیلویی

پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی PRO-Thirty – ۳۰% MAP

 • پودر مناسب برای خاموش کردن آتش سوزی های نوع ABC-E , تشکیل شده از ۳۰ % منو آمونیوم فسفات

  ویژگی ها :

  ماده موثر :

  ۳۰% منو آمونیوم فسفات , ۶۵% سولفات آمونیم

  رنگ: آبی آسمانی
  رطوبت: < 0.25%
  وزن حجمی:(فله) ۰.۹۰ +/- ۰.۰۷ g/ml
  ظرفیت پاشش:
  •  >70 g/sec

    اندازه ذرات:
  • <0.250 mm: 99% <0.125 mm: 75-95%
  پایدار در دمای: From -60 °C to +60 °C
  سایندگی : غیر ساینده
  سازگاری با کف: سازگار
  قدرت خاموش کنندگی : استاندارد
  بسته بندی : کیسه های ۲۵ کیلویی تا جامبو بگ ۱۰۰۰ کیلویی

پودر مصرفی کپسول های آتش نشانی PRO-TWENTY – ۲۰% MAP

 • پودر مناسب برای خاموش کردن آتش سوزی های نوع ABC-E , تشکیل شده از ۲۰ % منو آمونیوم فسفات

  ویژگی ها :

  ماده موثر :

  ۲۰ % منو آمونیوم فسفات , ۷۵ % سولفات آمونیم

  رنگ: آبی آسمانی
  رطوبت: < 0.25%
  وزن حجمی:(فله) ۰.۹۰ +/- ۰.۰۷ g/ml
  ظرفیت پاشش:
  • ۷۰ g/sec

    ندازه ذرات:
  • <0.250 mm: 99% <0.125 mm: 75-95%
  پایدار در دمای: From -60 °C to +60 °C
  سایندگی : غیر ساینده
  سازگاری با کف: سازگار
  قدرت خاموش کنندگی : ما کزیمی
  بسته بندی : کیسه های ۲۵ کیلویی تا جامبو بگ ۱۰۰۰ کیلویی