وسایل کمک های اولیه

Eyewash stainless steel

Safety shower

 • ترکیب واحد شستشوی چشم و دوش ایمنی – استفاده از دوش توسط کشیدن میله
 • استفاده از واحد شستشوی چشم توسط دسته پرچم مانند یا پدال پا

 

Eyewash galvanized

Safety shower

 • ترکیب واحد شستشوی چشم و دوش ایمنی – استفاده از دوش توسط کشیدن میله
 • استفاده از واحد شستشوی چشم توسط دسته پرچم مانند یا پدال پا

 

Eye washer

 • واحد مستقل قرار گرفته بر روی پایه دارای جریان با سرعت پایین کنترل شده
 • نوع فولاد ضد زنگ آن نیز موجود می باشد

 

EYE washer wall mounted

 • پلاستیک ABS و رنگ ایمنی
 • استفاده توسط دسته پرچم مانند
 • آب تمیز یا آب استریل شده

 

PasCal 9

 • واحد شست و شوی چشم مجهز به ۹ گالن جریان گرانشی
 • نازل جریان کامل ادغام شده ، اسپری نرمی از آب را منتقل می نماید
 • سینی را به سمت بالا بچرخانید و در محل مخزن قرار دهید تا جریان را متوقف نمایید پایه نصب نیز لحاظ شده است که به آسانی به دیوار پیچ می شود
 • پایه نصب از جنس فولاد ضد رنگ برای نصب واحد روی دیوار

راین یونیت را همچنین می توان روی سطح کار با سایر سطوح صاف قرار دارد

 

Salinaax

 • برای شست و شوی چشم با آب به منظور کمک به کاهش حساسیت از طریق خارج کردن شی خارجی ازاد ، الاینده های هوا و آب کلر زده شده

First Aid kit

 • ۱۰ نفر
 • ۲۵ نفر
 • ۵۰ نفر
 • جعبه از جنس فولاد ضد زنگ نیز موجود است