لباس MICROGARD 1500

میکروگارد ۱۵۰۰ برای ارائه یک حفاظ(مانع) استثنایی در برابر مواد شیمیایی یا آلی ،معدنی و عوامل بیولوژیک طراحی شده .

محافظی چند لایه ولی یکدست ،یکنواخت وسبک ،که ضمن اساس استحکام پارچه،مانعی استثنایی در برابر مواد شیمیایی آلی و معدنی می باشد.

ویژگی ها ومزایا:
حفاظت – در برابر بیش از ۱۸۰ مواد شیمیایی و عوامل جنگی شیمیایی،تست نفوذ پذیری شده است .
آسایش – لایه داخلی با پوششقابل قبولی بهبود یافته است.
آنتی استاتیک – بر اساس استاندارد EN 1149-5 آزمایش شده است.
طراحی شده برای حفاظت – همان شکل یکپارچه و یکسره شامل سیستم دو زیپ دوبل و پوشش های مچ دست دو لایه مناسب برای استفاده در پر خطر و با ریسک انفجار.

کاربردها:
• دست زدن به مواد شیمیایی/حمل و نقل
• حفاظت در برابر روغن و گل ولای
• حفاظت در برابر زباله های خطرناک
• نصب و راه اندازی تصفیه فاضلاب
• صنعتی/ مخزن نظافت
• جوابگوی اورژانس HAZNAT
• دارویی
• استخراج معدن
• کشاورزی

There are no comments

Join the conversation

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.