‍یکی از سبک ترین وراحت ترین لباس های حفاظتی موجود در بازار است .

ترکیبی نرم ومنعطف ،تشکیل شده از سه لایه که با جوش آلتراسونیک، یکپارچه شده و حفاظت شیمیایی مؤثری در برابر بیشتر ترکیبات شیمیایی غیر آلی پدید می آورد.

ویژگی ها و مزایا:
حفاظت -چند محافظ چند لایه مؤ ثردر برابر تعداد فراوانی از مواد شیمیایی.
رؤیت خیلی خوب – رنگ زرد برای بهبود ایمنی کارگران.
راحتی -سبک در عین حال با دوام.
آنتی استاتیک – آزمایش شده مطابق با استاندارد۵ – EN 1149
طراحی شده برای حفاظت – شکل یکپارچه و سر همی شامل سیستم دو زیپ و مچ های دوبل.

کاربردها:
• شیمیایی
•نفت و پتروشیمی
•صنایع دارویی
•صنایع غدایی
•تاسیسات تصفیه فاظلاب
•نظافت مخازن و صنایع
•معدن

جوش التروسونیک:
ایجاد یک مانع قوی در برابر ذرات و مایعات.

There are no comments

Join the conversation

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.