‍ این محصول انتخابی است برای بسیاری از صنایع دارویی خطرناک در سراسر جهان

MICROGARD® ۲۰۰۰ Ts طراحی شده است که اجازه می دهد بخارآب از لباس خارج شود و مقاومت %۱۰۰ آن در برابر ذرات ۰٫۰۱ میکرون و کمتر از آن داشته باشد.

ویژگی ها و مزایا
حفاظت -لایه حفاظتی در برابر مخاطرات شیمیایی مایع با غلظت کم،سموم دفع آفات ،مایعات و ذرات خطرناک بیولوژیکی
راحتی -نفوذ پذیری دو برابر بخار آب (تنفسی) برای کمک به کاهش ریسک استرس حرارتی
فاقد سیلیکون – رفع یکی از محدودیت های بزرگ استفاده در اسپری رنگها
آنتی استاتیک – مطابق استاندارد EN 1149-5
تناسب بهینه – بهبود ایمنی وراحتی پوشنده لباس
حلقه انگشتی – گر کار بالای سرباشد،از حرکت آستین به پایین جلوگیری می نماید

کاربرد ها
• کشاورزی
• پاشش رنگ
• صنایع دارویی
•تولید شیشه
• قایق و کشتی سازی
•معدن

اتصال یکپارچه و یکدست
دوخت داخلی که روکش شده موجب افزایش مقاومت و نفوذ ناپذیری در برابر مایعات و ذرات است.

 

There are no comments

Join the conversation

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.