دستکش های نخی ضدحساسیت

01اکتبر 2018

این دستکش ها ضدحساسیت و ضد عرق می باشد . جهت استفاده در کارخانه ، خط تولید و همچنین کار هایی که نیاز به ظرافت حین کار دارد مناسب بوده اما در برابر صدمات مکانیکی و کارهای سنگین مناسب نیستند . این نوع دستکش مانع از برش های سطحی مثل برش کاغذ هنگام کار با […]