لباس ضداسید

23سپتامبر 2018

مدل: لباس ضد اسید باز promax ویژگی ها لباس ضد اسید باز promax: لباس ضد اسید باز promax در دو نوع بیلرسوت و دو تکه می باشد. جنس آن از PVC مرغوب می باشد ضد حساسیت مقاوم در برابر اکثر مواد شیمیایی دارای استاندار  FDS 5903.1 (قابلیت اشتعال لباس) کاربرد: کار با مواد شیمیایی(حمل و […]

23سپتامبر 2018

لباس ضد اسید مقاوم در برابر اکثر مواد شیمیایی است. این لباس به صورت یکسره و دارای کلاه بوده و از جنس PVC با کیفیت عالی می باشد. در تمام موارد خطر و مواقع اضطراری که ورود به منطقه های با بخار غلیظ اسید یا محیطی با ذرات اسپری شده اسید ضروری است از لباس […]