دستکش چرمی جوشکاری آرگون

دستکش ایمنی مخصوص جوشکاری با آرگون American Safety
Safety Gloves for Argon Welding
دستکش ایمنی مخصوص جوشکاری با آرگون بوده که با دارا بودن طول ۳۰ سانتی متر محافظ بسیار خوبی برای ساعد دست در برابر پرتاب جرقه می‌باشد.
• مقاومت مکانیکی بالا
• چنگش قوی
جنس دستکش : چرمی
طول دستکش : ۳۰ سانتی متر