لنیارد PETZL مدل Grillon Hook

لنیارد Petzl مدل Grillon Hook
Petzl Grillon Hook Lanyard
لنیارد قابل تنظیم جهت کار در سیستم‌های جایگیری معلق و تکمیل کننده سیستم‌های ضد سقوط می‌باشد. طول آن می‌تواند در صورت لزوم برای جایگیری راحت در ایستگاه کاری به آسانی و دقت تنظیم گردد. قلاب اتصال دهنده جهت اتصال دو نقطه ای در دو طرف هارنس استفاده گردد.

لنیارد قابل تنظیم همراه با قلاب
• لنیارد با سیستم تنظیم دقیق محل استقرار کاربر حین کار
• امکان استفاده به صورت دو طرفه بر روی نقاط جانبی هارنس جهت تقسیم بار روی کمربند و انتقال وزن به سمت پاها
• امکان استفاده به صورت یک طرفه بر روی اتصال شکمی هارنس جهت تقسیم بار روی کمربند و انتقال وزن به سمت پاها
• قابلیت افزایش طول لنیارد
• دارای پوشش محافظ در مقابل ساییدگی
• وجود قلاب رابط برای استفاده دو طرفه لنیارد در نقاط جانبی هارنس بسیار ایده آل است.
در طولهای مختلف ۴،۳،۲ و ۵ متری