لنیارد PETZL مدل Grillon

لنیارد قابل تنظیم جهت کار در سیستم‌های جایگیری معلق و تکمیل کننده سیستم‌های ضد سقوط می‌باشد. طول آن می‌تواند در صورت لزوم برای جایگیری راحت در ایستگاه کاری به آسانی و دقت تنظیم گردد. بر اساس اجزای تشکیل دهنده ای که دارد می‌تواند برای حالت‌های تک اتصال و یا دو اتصالی استفاده گردد.
• راحتی و به دقت قابل تنظیم است. بسته به موقعیت کار می‌توان بصورت یک طرفه یا دوطرفه از آن استفاده کرد.
• قابل استفاده به دو روش زیر:
۱٫ در حالت دو طرفه روی نقطه اتصال جانبی هارنس و برای توزیع وزن روی کمربند (وزن کاربر روی پاهایش قرار دارد)
۲٫ در حالت یک طرفه و روی نقطه اتصال عمودی هارنس و جهت توزیع وزن بین کمربند و حلقه‌های پا (کاربر معلق است)
• روکش محافظ متحرک، طناب رو از آسیب دیدن و ساییده شدن توسط سطوح محافظت می‌کند و اجازه می‌دهد طناب به نرمی و بسیار راحت حرکت کند. این محافظ را می‌توان در زمانی که لنیارد به حالت تکی مورد استفاده قرار می‌گیرد برای نزدیک شدن کاربر به تکیه گاه برداشت.
در چهار طول مختلف: ۴،۳،۲ و ۵ متری