کارابین PETZL مدل OXAN

کارابین Petzl مدل OXAN
Petzl OXAN Carabin
کارابین سفت و محکم که برای شرایط سخت بسیار کارا می‌باشد.
کار درارتفاع . هارنس . لنیارد . لن یارد . ایمنی . سازگاری کارابین با شرایط دشوار
• دارای سیستم keylock جهت کمک به جلوگیری از گیرکردن دهانه کارابین در هنگام انجام مانور
• امکان دیدن نوار قرمز رنگ هشدار در صورت قفل نبودن دهانه کارابین (در مدل SCREW-LOCK)
• موجود در دو مدل با سیستم‌های مختلف قفل:
۱٫ OXAN (M72SL) :SCREW-LOCK
۲٫ OXAN (M72TL) :TRIACT-LOCK
• موجود در مدل مشکی رنگ و مدل‌های ویژه