گوشی ایمنی روی گوش

مدل : قابلیت نصب بروی کلاه
جنس دسته و سگگ ها : پلی استال یا pom
جنس فنجانی گوشی : abs
جنس بابشتک گوشی : pvc
وزن گوشی : secure1 رنگ سبز : ۲۵۰ گرم –SNR 25-NRR 22
وزن گوشی : secure2 رنگ زرد: ۲۷۱ گرم SNR 29-NRR 24
وزن گوشی : secure3 رنگ قرمز: ۳۰۰ گرم

There are no comments

Join the conversation

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.