آرشیو برچسب ها : سیستم پالایشگر تنفسی 3M Jupiter

سیستم پالایشگر تنفسی ۳M Jupiter دستگاه توربوفن مجهز به هوای گردشی ۳M Jupiter ارائه فاکتور های ایمنی مطابق با AS/NZS در برابر ذرات تولید شده مکانیکی و حرارتی ارائه فاکتور های ایمنی تقریبا نزدیک به صد در صد مطابق با AS/NZS در برابر تولید گاز ها و بخارات سمی تولید شده تولید کننده کوچکترین مدل […]