آرشیو برچسب ها : ماسک نیم صورت 6200 3M

              در ابتدا یادآور می شویم ، ماسکهای تنفسی نیم صورت تنها دهان و بینی را پوشش داده و چشمان فرد استفاده کننده را در بر نمی گیرند . پس تنها برای تصفیه گازهایی که به چشم آسیب نمی زنند مورد استفاده قرار می گیرند . بدنه این ماسک […]