خدمات پس از فروش

شرکت کارا صنعت نوین یکی از معتبرترین واردکنندگان دستگاه های گاز سنج BW و MSA ، DRAGER می باشد که خدمات آموزش جهت استفاده از دستگاه و تعمیر و تعویض سنسورها و کالیبراسیون را پس از فروش دارد و همچنین کالا هایی که در سایت موجود بوده نیاز به آموزش و مشاوره دارد را پس از فروش کالا توسط کارشناسان این مجموعه انجام میپذیرد در ساعات اداری

سبدخرید