فیلتر ماسک کمپانی ۳M

فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۱

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۱

فيلتر کارتریج تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۱  مناسب برای کار با مواد شیمیایی، تمیز کردن قطعات، خط مونتاژ، مکانیکی ، رنگ کاری و … بوده و از ورود بخارات سمی، اسیدی و شمیایی به سیستم تنفسی فرد استفاده‌کننده جلوگیری می‌نماید.
این کارتریج تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.
 نوع طراحی ویژه این فیلتر سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.


فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۲

 کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۲ 

فیلتر تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۲ استفاده در انواع کارخانه های تولید کننده از جمله تولید مواد شیمیایی، شیشه، کاغذ و خمیر کاغذ، و آزمایشگاه. هنگامی که به درستی بر روی ماسک نصب شود ، کمک می کند تا دستگاه تنفسی از مواجه با کلر، کلرید هیدروژن، دی اکسید گوگرد، و یا دی اکسید کلر، و یا سولفید هیدروژن در غلظت ۱۰ برابر از حد مجاز در امان بماند.مناسب برای کار آبکاری ، جوشکاری، تمیز کردن قطعات شیمیایی .

این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.
 نوع طراحی ویژه این فیلتر سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.

فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۳

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۳ 

فيلتر تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۳  مناسب برای کار با گاز و بخارات مواد آلی و گاز و بخارات مواد اسیدی بوده و از ورود بخارات سمی، اسیدی و شمیایی از جمله :

Organic Vapor ( گاز و بخارات مواد آلی یا OV )
Chlorine ( کلر یا Cl2 )
Hydrogen Chloride ( اسید کلریدریک یا HCl )
Sulfur Dioxide ( دی اکسید سولفور یا SO2 )
Hydrogen Sulfide (Escape) ( سولفید هیدروژن یا H2S )
Chlorine Dioxide ( دی اکسید کلر یا ClO2 )

به سیستم تنفسی فرد استفاده‌کننده جلوگیری می‌نماید.
این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.

 
 نوع طراحی ویژه این فیلتر سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.


فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۴ 

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۴ 

فیلتر و کارتریج تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۴ مناسب برای کار صنایع تولیدی ، صنایع شیمیایی ، کشاورزی ، آزمایشگاهی و صنایع غذایی می باشد.

محافظت در برابر گاز آمونیاک و متیل آمین در غلظت ۱۰برابر PEL با ماسک نیم صورت و غلظت ۵۰ برابر PEL با ماسک تمام صورت

این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.

نوع طراحی ویژه این کارتریج سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.

فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۴

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۴


فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۵

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۵

فیلتر و کارتریج تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۵ مناسب برای کار با آزمایشگاه، پردازش چوب، تولید فرش، و ساخت فلزات اولیه می باشد.
محافظت در برابر گاز فرمالدئید و بخارات آلی در غلظت ۱۰برابر PEL با ماسک نیم صورت و غلظت ۵۰ برابر PEL با ماسک تمام صورت.

این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.

نوع طراحی ویژه این کارتریج سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.

فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۵

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۵


فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۶ 

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۶ 

فیلتر و کارتریج تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۶ مناسب برای کار ساختمان سازی ، صنایع شیمیایی ، پتروشیمی ، صنعت نفت ، معادن ، صنایع غذایی و دارویی می باشد.

این فیلتر بسیار ارزشمند و کاربردی ، سه گروه K , E , A را در خود جای داده است و بهمین جهت به فیلتر ” مولتی گاز ” معروف  می باشد .
در حقیقت جهت تصفیه گاز و بخارات مواد آلی ، گاز و بخارات مواد اسیدی ، گاز و بخارات ترکیبات آمونیاک ، گاز و بخارات متیل آمین و فرمالدئید مناسب می باشد .
تعدادی از گازهای عمده و پر کاربرد که به وسیله این کارتریج تصفیه می شوند در ذیل آورده شده اند :
Organic Vapor ( گاز و بخارات مواد آلی یا OV )
Chlorine ( کلر یا Cl2 )
Hydrogen Chloride ( اسید کلریدریک یا HCl )
Sulfur Dioxide ( دی اکسید سولفور یا SO2 )
Hydrogen Sulfide (Escape) ( سولفید هیدروژن یا H2S )
Hydrogen Fluoride ( فلورید هیدروژن یا HF )
Chlorine Dioxide ( دی اکسید کلر یا ClO2 )
Ammonia ( آمونیاک یا NH3 )
Methylamine ( متیل آمین )
Formaldehyde ( فرمالدئید )

این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد و بطور متوسط (بستگی به شرایط و محیط استفاده) بین ۳ تا ۴ ماه قابل استفاده می‌باشد و پس از این مدت باید تعویض گردد.

نوع طراحی ویژه این کارتریج سبب افزایش دید و راحتی در استفاده از آن می‌گردد و به سادگی قابل نصب بر روی ماسک‌های مختلف می‌باشد.

فیلتر ماسک ۳M مدل ۶۰۰۶

کارتریج ماسک ۳M مدل ۶۰۰۶


پد و رینگ فیلتر ماسک ۳M

پد و رینگ کارتریج ماسک ۳M

این محصول بعنوان فیلتر گرد وغبار بر روی فیلترهای شیمیایی ۶۰۰۱ , ۶۰۰۳ , ۶۰۰۶ قرار گرفته و بکمک کاور بر روی فیلتر محکم می شود .
به این ترتیب ، یک ترکیب شیمیایی / گرد وغبار ایجاد شده و به فیلترهای شیمیایی توان تصفیه گرد وغبار محیط را نیز اعطا می گردد .
دارای تاییدیه NIOSH و با قابیلت جذب ریز گردها و ذرات غیر روغنی معلق در هوا.

پد و رینگ فیلتر ماسک ۳M

پد و رینگ کارتریج ماسک ۳M


فیلتر ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل P100 2091

کارتریج ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۱ P100

فیلتر و کارتریج ایمنی با قابلیت بالای جذب انواع گرد و غبار ، ذرات قابل تنفس بوده و در جذب نسبی گازها و بخارات آلی به علت دارا بودن لایه حاوی ذغال فعال توانایی داشته و نیز قابلیت نسبی بر روی ماسکهای نیم صورت و تمام صورت را دارا می باشد.

این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد.

فیلتر ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۱ P100

کارتریج ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۱ P100


فیلتر ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۷ P100

کارتریج ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۷ P100

این فیلتر تنفسی عملکرد بسیار قوی و قابل قبولی در تصفیه ریز گردها و ذرات دارای پایه روغنی داشته و به میزان ۹۹/۹۷ درصد از درات معلق را تصفیه می نماید .
همچنین از حجم بالایی از بوهای آزار دهنده محیط نیز می کاهد .
ضمنا قابلیت نصب بر روی ماسک های نیم صورت ۳M 6200  و ۳M 7502 و همچنین ماسک تمام صورت ۳M 6800  را داراستاین فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت و ایمنی شغلی (NIOSH) و بر روی تمامی ماسک‌های نیم صورت و تمام‌صورت ۳M سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ و سری FF-400 قابل نصب می‌باشد.

فیلتر ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۷ P100

کارتریج ضد گرد و غبار و ذرات تنفسی ۳M مدل ۲۰۹۷ P100

 

 


فیلتر ماسک کمپانی Honeywell

فیلتر ماسک  نوار مشکی Honeywell مدل N75001L

کارتریج ماسک نوار مشکی Honeywell مدل N75001L

فیلتر ساده و ترکیبی مناسب جهت استفاده در انواع ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت و قابلیت بالا در فیلتراسیون کلیه بخارات آلی مطابق استاندارد

برای استفاده در برابر بخارات آلی مانند: استون – کلروبنزن – کلروفرم – تولوئن -‌تری کلرو اتیلن – اتانول آمین – اتیل الکل – اتیل اتر – هپتان – نفتالین – نیتروبنزن – فنیل اتر و …

کد: کارتریج N75001 به همراه فیلتر P100 قابلیت جذب ذرات با حداقل کارایی ۹۹٫۹۷%N75001
رنگ: مشکی

فیلتر ماسک نوار مشکی برند هانیول مدل HONEYWELL N75001L

کارتریج ماسک نوار مشکی برند هانیول مدل HONEYWELL N75001L

 

 

 

 

 


فیلتر ماسک نوار سبز Honeywell مدل ۷۵۰۰۴L

کارتریج ماسک نوار سبز Honeywell مدل ۷۵۰۰۴L

این فیلتر برای استفاده در برابر بخارات مانند: آمونیاک – متیل آمین
قابل استفاده با ماسکهای نیم صورت و تمام صورت دو فیلتر
کارتریج بسیار موثر و با کارایی بالا جهت جذب بخارات آمونیاک و متیل آمین که قابل استفاده بر روی ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت NORTH می‌باشد.

فیلتر ماسک نوار سبز هانیول مدل HONEYWELL 75004L

کارتریج ماسک نوار سبز هانیول مدل HONEYWELL 75004L

 

 


فیلتر ماسک نوار زرد Honeywell مدل N75003

کارتریج ماسک نوار زرد Honeywell مدل N75003

فیلتر ساده و ترکیبی مناسب جهت استفاده در انواع ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت

و قابلیت بالا در فیلتراسیون کلیه بخارات آلی و اسیدی مطابق استاندارد

برای استفاده در برابر بخارات آلی مانند: کلرین – هیدروژن کلراید – دی اکسید سولفور – هیدروژن فلوراید – دی اکسید کلر – فرم آلدئید

کارتریج N75003 همراه با فیلتر P100 قابلیت جذب ذرات با حداقل کارایی ۹۹٫۹۷%

فیلتر ماسک نوار زرد هانیول مدل HONEYWELL N75003

فیلتر ماسک نوار زرد هانیول مدل HONEYWELL N75003

 

 


فیلتر ماسک نوار زیتونی Honeywell مدل N75SCL

کارتریج ماسک نوار زیتونی Honeywell مدل N75SCL

فیلتر مناسب جهت استفاده در انواع ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت

کارتریج چند منظوره برای حفاظت در برابر بخارات آلی، گازهای اسیدی، بخارات غیر آلی، آمونیاک، و فرمالدئید تایید شده اند و همچنیین سازگار با تمام ماسک های NORTH می باشد.

این فیلتر برای ایمنی دستگاه و مجاری تنفسی در مقابله با کلیه آلاینده های شیمیایی مضر عملکرد بسیار مناسبی دارد که ظرفیت آن در تست آزمایشی ۹۹/۹۷% بیان شده است.

فیلتر ماسک نوار زیتونی هانیول مدل HONEYWELL N75SCL

کارتریج ماسک نوار زیتونی هانیول مدل HONEYWELL N75SCL

 


فیلتر ماسک بنفش Honeywell مدل P100

کارتریج ماسک بنفش Honeywell مدل P100

فیلتر  کارتریج شیمیایی P100 با کارایی بالا در برابر همه گونه ذرات با قابلیت فیلتراسیون ۹۹/۷% قابلیت نصب بر انواع ماسک نیم صورت و تمام صورت،

عمر کاری بالا و کاملاً مقرون به صرفه است.

کاربرد : محیط های آلوده به گرد و غبار

فیلتر ماسک بنفش هانیول مدل HONEYWELL P100

کارتریج ماسک بنفش هانیول مدل HONEYWELL P100

 


فیلتر  ماسک ترکیبی Honeywell مدل ۷۵SCP100

کارتریج ماسک ترکیبی Honeywell مدل ۷۵SCP100

این فیلتر یا کارتریج مناسب جهت استفاده در انواع ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت بوده

قابلیت استفاده در برابر گازهای اسیدی، قلیایی، بخارات آلی و دیگر گازها و بخارت، قابلیت جذب ذرات سمی را دارد.

قابلیت جذب گازهای اسیدی شامل : کلرین(CL) – کلرین دی اکسید(CD) – هیدروژن فلوراید (HF) – هیدروژن کلرید(HC) – سولفور دی اکسید(SD) – استیک اسید – فرمیک اسید – هیدروژن سولفید و…
قابلیت جذب بخارات آلی شامل: استون /اتانول آمین/اتیل الکل/اتیل اتر/ فنیل اتر – کلروبنزن /تولوئن/نیتروبنزن – کلروفرم /تری کلرو اتیلن – هپتان – نفتالین و …
قابلیت جذب ترکیبات گاز آمونیاک شامل : آمونیاک (AM) – متیل آمین (MA)
قابلیت جذب انواع گازها و بخارات خطرناک مانند: فرمالدهید (FM) – سیانوژن
قابلیت جذب موادی مانند: آرسنیک – آزبست – کادمیوم – سرب
قابلیت جذب کلیه ذرات گرد و غبار (روغنی و غیر روغنی) و

فیلتر ماسک ترکیبی هانیول مدل HONEYWELL 75SCP100

کارتریج ماسک ترکیبی هانیول مدل HONEYWELL 75SCP100

 


فیلتر ماسک کمپانی SPASCIANI

فیلتر ماسک برند SPASCIANI مدل A1B1E1K1

کارتریج ماسک برند SPASCIANI مدل A1B1E1K1

فیلترهای سری ۲۰۰۰ برای ماسک های DUO و Duetta و به کمک آداپتور Dupla قابل استفاده با ماسکهای تمام صورت سری TR2002 می باشند.

کارتریج شیمیایی  مدل A1B1E1K1 هنگام کار با بخارات آلی ومعدنی، گازهای اسیدی، دی اکسید گوگرد و آمونیاک مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد : کار با بخارات آلی ومعدنی، گازهای اسیدی، دی اکسید گوگرد و آمونیاک

جنس : پلی پروپیلن

رنگ کارتریج : آبی

رنگ برچسب : قهوه ای ، خاکستری ، زرد ، سبز

وزن خالص محصول : ۱۰۰ گرم

برند: اسپاسیانی – SPASCIANI

کشور سازنده : ایتالیا

فیلتر ماسک SPASCIANI مدل A1B1E1K1

کارتریج ماسک SPASCIANI مدل A1B1E1K1


فیلتر ماسک برند SPASCIANI مدل A1B1E1K1P3

کارتریج ماسک برند SPASCIANI مدل A1B1E1K1P3

کارتریج های سری ۲۰۰۰ برای ماسک های DUO و Duetta و به کمک آداپتور Dupla قابل استفاده با ماسکهای تمام صورت سری TR2002 می باشند.

فیلترهای شیمیایی  مدل A1B1E1K1P3  هنگام کار با بخارات آلی ومعدنی از جمله گاز کلر همراه با پودر کلر وگازهای اسیدی، دی اکسیدگوگرد،آمونیاک وآلاینده های ذره ای هوا مورد استفاده قرار می گیرد

جنس : پلی پروپیلن

رنگ کارتریج : آبی

رنگ برچسب : قهوه ای، خاکستری، زرد، سبز، سفید

وزن خالص محصول : ۱۲۵ گرم

برند: اسپاسیانی – SPASCIANI

کشور سازنده : ایتالیا

فیلتر ماسک برند SPASCIANI مدل A1B1E1K1P3

کارتریج ماسک برند SPASCIANI مدل A1B1E1K1P3


فیلتر ماسک برند SPASCIANI مدل A2B2E2K2

کارتریج ماسک برند SPASCIANI مدل A2B2E2K2

این نوع فیلترها با انواع ماسک های تمام صورت از جمله مدل TR2002 و نیز ماسک نیم صورت ST85 ساخت SPASCIANI ایتالیا قابل استفاده می باشد.

هنگام کار با بخارات آلی ، معدنی ، گازهای اسیدی ، دی اکسیدگوگرد و آمونیاک استفاده می شود.

جنس : پلی پروپیلن

رنگ فیلتر : آبی

رنگ برچسب : قهوه ای ، خاکستری ، زرد ، سبز

وزن خالص محصول : ۳۳۰ گرم

برند: اسپاسیانی – SPASCIANI

کشور سازنده : ایتالیا

فیلتر ماسک SPASCIANI مدل A2B2E2K2

کارتریج ماسک SPASCIANI مدل A2B2E2K2

 


فیلتر ماسک برند SPASCIANI مدل A2B2E2K2P3

کارتریج ماسک برند SPASCIANI مدل A2B2E2K2P3

این نوع فیلترها با انواع ماسک های تمام صورت از جمله مدل TR2002 و نیز ماسک نیم صورت ST85 ساخت SPASCIANI ایتالیا قابل استفاده می باشد.

هنگام کار با بخارات آلی ومعدنی، گازهای اسیدی، دی اکسید گوگرد، بخارات آمونیاک توأم با گرد و غبار استفاده می شود.

جنس : پلی پروپیلن

رنگ فیلتر : آبی

رنگ برچسب : قهوه ای ، خاکستری ، زرد ، سبز ، سفید

وزن خالص محصول : ۳۱۲ گرم

برند: اسپاسیانی – SPASCIANI

کشور سازنده : ایتالیا

فیلتر ماسک SPASCIANI مدل A2B2E2K2P3

کارتریج ماسک SPASCIANI مدل A2B2E2K2P3

 

 

 

 


فیلتر ماسک کمپانی DRAGER

فیلتر ماسک  ۴ حالته دراگر مدل DRAGER A2B2E2K1 

کارتریج ماسک  ۴ حالته دراگر مدل Drager A2B2E2K1

فیلتر ماسک ۴ حالته دراگر X plore RD40 Drager

این فیلتر محافظی در برابر دی‌اکسید گوگرد، کلرید هیدروژن و آمونیاک نیز می باشد.

این کارتریج دارای کانکتور مدل Rd40 بوده که مطابق با استاندارد EN 14387 می‌باشد و می‌توان از آن در کار با مواد شیمیایی، ریخته‌گری، صنایع اتومبیل و کشتی‌سازی،صنعت پردازش فلزات،صنعت تولید یا پالایش صنایع آلی شیمیایی صنایع غذایی وصنعت ساختمان استفاده نمود.

قابل استفاده در دمای منفی ۱۰ تا مثبت ۵۵ درجه سانتی گراد است.فیلتر چهار حالته Drager A2B2E2K1 بوده که A2 نشان دهنده اینست که این فیلتر دارای ظرفیت جذب متوسط برای بخارات آلی با نقطه جوش بالای ۶۵ درجه سانتی گراد، B2 نشان دهنده ظرفیت جذب متوسط برای گازهای غیر ارگانیک و بخارات از قبیل: کلرین ، هیدروژن سولفید ، هیدروژن سیانید می باشد و E2 نشان دهنده ظرفیت جذب متوسط برای گازهای : سولفور دی اکساید ، هیدروژن کلرید بوده و K1 نشان دهنده ظرفیت جذب پایین در برابر آمونیاک می باشد.بر روی این فیلتر چهار نوار رنگی مشهود است که هر کدام از این رنگ ها نوع فیلتر را تعیین میکند ، در این فیلتر نوارهای رنگی قهوه ای ، توسی، زرد و سبز قابل مشاهده است که نشان دهنده ظرفیت جذب و تعداد و نوع حالت های فیلتر می باشد که:
رنگ قهوه ای به فیلتر نوع A
رنگ توسی به فیلتر نوع B
رنگ زرد به فیلتر نوع E
رنگ سبز به فیلتر نوع K
توجه به کد رنگ ها کمک فراوانی به انتخاب فیلتر مناسب با توجه به آلاینده های موجود در محیط کار جهت استفاده کاربران خواهد نمود.

جنس : آلومینیوم

رنگ : نقره ای

وزن خالص محصول : ۲۶۰ گرم

درجه فیلتراسیون: A2B2E2K1

مدل :ARHF-F001

برند : دراگر – DRAGER

کشور سازنده : آلمان

فیلتر ماسک ۴ حالته دراگر مدل DRAGER A2B2E2K1

کارتریج ماسک ۴ حالته دراگر مدل DRAGER A2B2F2K1

فیلتر ماسک ۴ حالته X plore RD40 Drager


فیلتر ماسک ۵ حالته دراگر Dragerمدل DRAGER A2B2EK2P3

کارتریج ماسک ۵ حالته مدل DRAGER A2B2E2K2P3

فیلتر ماسک ۵ حالته دراگرDRAGER X plore RD40

فیلتر و کارتریج ۵ حالته فوق مناسب ماسک تمام صورت می باشد که جهت تصفیه گاز و بخارات مواد آلی، گاز و بخارات حلال های صنعتی، گاز و بخارات مواد معدنی، آمونیاک، ذرات معلق و ریز گردها استفاده می شود.

جنس فیلتر فوق آلومینیوم و وزن آن ۳۷۰ گرم است.

قابل استفاده در دمای صفر تا مثبت ۵۵ درجه سانتی گراد است.

کاربرد : محافظت از سیستم تنفسی در برابر گاز ها و بخارات شیمیایی

جنس : آلومینیوم

رنگ : نقره ای

وزن خالص محصول : ۳۷۰ گرم

استاندارد : EN 14387، CE 0158

درجه فیلتراسیون: A2B2E2K2P3

کشور سازنده : آلمان

فیلتر ماسک ۵ حالته دراگر مدل DRAGER A2B2E2K2P3

کارتریج ماسک ۵ حالته دراگر مدل DRAGER A2B2E2K2P3

فیلتر ماسک ۵ حالته دراگر DRAGER X plore RD40


 

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,