فیلترها

۲۲ آبان, ۱۳۹۵

فیلتر ماسک نیم صورت

فیلتر ماسک کمپانی ۳M فیلتر ماسک ۳M 6001 فيلتر تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۱  مناسب برای کار با مواد شیمیایی، تمیز کردن قطعات، خط مونتاژ، مکانیکی ، رنگ کاری و … بوده و از ورود بخارات سمی، اسیدی و شمیایی به سیستم تنفسی فرد استفاده‌کننده جلوگیری می‌نماید. این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت […]

فیلترها, کارا صنعت نوین
۲۲ آبان, ۱۳۹۵

فیلتر ماسک تمام صورت

فیلتر ماسک کمپانی ۳M فیلتر ماسک ۳M 6001 فيلتر تنفسی ماسک ۳M مدل ۶۰۰۱  مناسب برای کار با مواد شیمیایی، تمیز کردن قطعات، خط مونتاژ، مکانیکی ، رنگ کاری و … بوده و از ورود بخارات سمی، اسیدی و شمیایی به سیستم تنفسی فرد استفاده‌کننده جلوگیری می‌نماید. این فیلتر تحت تایید مرکز تحقیقات ملی بهداشت […]

فیلترها, کارا صنعت نوین
سبدخرید